biuro@epsolution.pl
22 889-48-13

Corporate Social Responsibility (CSR)

W strategiach marketingowych firm warto uwzględnić pozycję dotyczącą Corporate Social Responsibility (tł. Społeczna odpowiedzialność biznesu). Dzisiaj bowiem zysk i wizerunek danego przedsiębiorstwa może również zależeć od tego, czy jest ono odpowiedzialne w jakimś stopniu za swoje bezpośrednie otoczenie. CSR to koncepcja w myśl, której firmy w swojej strategii rozwoju zawierają zupełnie dobrowolnie interes społeczny. Oprócz tego, że muszą one szanować prawodawstwo i układy zbiorowe, to dodatkowo powinny zbudować mechanizmy, które będą integrować ze sobą kwestie środowiskowe oraz społeczne przy jednoczesnym rozumieniu ewentualnych problemów konsumentów, wynikających z prowadzonej działalności. Wszystko po to, aby profilaktycznie wcześnie rozpoznawać i minimalizować negatywne skutki prowadzenia danego biznesu oraz po to, aby uwiarygodnić się jako wiarygodny partner w oczach inwestorów, pracowników, czy też lokalnej społeczności.

Wbrew pozorom tego typu praktyki mają wpływ na wiele sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zwiększają bowiem zaufanie klientów do danej marki, którzy mogą kierować się tym przy wyborze zakupowym; buduje pozytywne relacje z samorządem, co przekłada się na minimalizację sytuacji konfliktowych; zwiększa przewagę konkurencyjną takiej firmy; buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, a dzięki temu zyskuje się przewagę na rynku pracy i można pozyskać jeszcze bardziej wartościowych pracowników itd.