biuro@epsolution.pl
22 889-48-13

Marketing afiliacyjny

Nazywany też performance marketing lub reklamą efektywnościową to działania reklamowe w internecie rozliczane na podstawie wygenerowanych efektów. Afiliacja w odniesieniu do reklamy online oznacza przyłączanie się do sieci zrzeszającej wydawców witryn internetowych, którzy biorą udział w programach afiliacyjnych w celu optymalnego zarządzania posiadana powierzchnią reklamową na swoim serwisie online.

Reklamodawca w marketingu afiliacyjnym to podmiot, który za pośrednictwem sieci afiliacyjnej lub samodzielnie, prowadzi działania reklamowe nastawione na osiągnięcie konkretnego efektu. Rozliczając się z wydawcami serwisów internetowych za uzyskanie zdefiniowanego wcześniej rezultatu, reklamodawca przenosi na nich część odpowiedzialności za sukces swoich kampanii reklamowych. Dobrze przygotowany i prowadzony program afiliacyjny, może stać się bardzo skutecznym kanałem pozyskiwania klientów lub innych oczekiwanych przez reklamodawcę efektów. Aby program efektywnie działał, przynosił zamierzone efekty, konieczne jest zaoferowanie wydawcom atrakcyjnego wynagrodzenia, skutecznych kreacji oraz optymalnie przygotowanej strony docelowej tzw. landing page.

Sieć afiliacyjna - zrzesza wydawców serwisów internetowych i udostępnia im programy partnerskie zlecane przez reklamodawców. 

Modele rozliczeń

CPA - Cost Per Action, czasami również Pay Per Action, lub CPL (Cost per Lead), to model rozliczeń stosowany w marketingu afiliacyjnym. W każdym programie afiliacyjnym rozróżniamy dwie stawki CPA:

  1. stawkę CPA dla reklamodawcy, która określa ile reklamodawca płaci za sprecyzowaną w umowie akcję, czyli np.:
  • przejście na określoną podstronę serwisu
  • kliknięcie w banner
  • wypełnienie formularza kontaktowego
  • wypełnienie ankiety
  • złożenie zamówienia, zakup
  1. stawkę CPA dla wydawcy, czyli wielkość prowizji jaką wydawca otrzyma gdy dostarczony przez niego użytkownik taką akcję wykona.

CPC - Cost Per Click, to model rozliczeń stosowany w marketingu afiliacyjnym. W programie afiliacyjnym określana jest stawka CPC dla reklamodawcy i wydawcy. W przypadku reklamodawcy CPC to koszt uzyskania unikalnego kliknięcia, a w przypadku wydawcy CPC jest prowizją przysługującą wydawcy za każde unikalne kliknięcie przez dostarczonego użytkownika.

CPS - Cost Per Sale, model rozliczeniowy stosowany w marketingu afiliacyjnym. W modelu CPS określa się wielkość prowizji za dokonaną poprawną transakcję zakupu. Prowizja jest wielkością stałą bądź procentem od wartości koszyka zakupów.