biuro@epsolution.pl
22 889-48-13

Woda mineralna LG Water

 LG Water to marka naturalnej wody źródlanej, w pięknych szklanych butelkach,

która jest wydobywana z krystalicznie czystych górskich źródeł.

Walory smakowe wody polepszają procesy napowietrzania i filtracji.

Jest bezkaloryczna i nie zawiera cukrów prostych, tak jak ma to miejsce w przypadku napojów lub wód z dodatkami.

Wskazana do codziennego spożycia bez ograniczeń. Stanowi kluczowy element zdrowej i zbilansowanej diety.

- ANIONY

Fosforanowy PO4
-3 0,30 mg/l
Chlorkowy Cl - 4,25 mg/l
Siarczanowy S042
- 26,34 mg/l
Wodorowęglanowy HCO3
- 289,80 mg/l

+ KATIONY

Potasowy K+ 2,10 mg/l
Sodowy Na+ 12,90 mg/l
Magnezowy Mg2+ 27,95 mg/l
Wapniowy Ca2+ 51,10 mg/l

Suma składników mineralnych: 429,68 mg/l