biuro@epsolution.pl
22 889-48-13

Dotacje Unii Europejskiej.

E &P Solution Ewa Gagacka realizuje projekt pod nazwą:

„Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa E&P Solution poprzez wdrożenie strategii biznesowej.”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia - Dotacje Unii Europejskiej

Agencja Reklamowa E&P Solution w ramach poszerzenia swojej oferty oraz zakresu działalności ogłasza zapotrzebowanie na zaprojektowanie, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych.

Czytaj więcej...