biuro@epsolution.pl
22 889-48-13

Badania i analiza rynku

Badania, analizy i audyty marketingowe stanowią pierwszy etap projektów doradczych lub są realizowane jako osobne projekty. Ich celem jest weryfikacja i dokonanie oceny dotychczasowych działań marketingowych, pozyskanie określonych informacji dotyczących otoczenia rynkowego lub opracowanie rekomendacji na temat sposobów zwiększenia efektywności marketingu przedsiębiorstwa.