biuro@epsolution.pl
22 889-48-13

Strategie marketingowe

Strategia marketingowa to fundament każdego dobrze zorganizowanego systemu marketingowego. Brak strategii marketingowej oznacza działanie przedsiębiorstwa w warunkach podwyższonego ryzyka biznesowego.

Opracowując strategię marketingową nasi specjaliści definiują narzędzia marketingowe i mechanizmy marketingowe, które pozwalają pozyskać docelową grupę klientów w sposób najbardziej efektywny z możliwych na danym rynku. Każda strategia marketingowa wymaga także okresowej weryfikacji, zwłaszcza w przypadku wystąpienia istotnych zmian wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zmian w otoczeniu zewnętrznym obejmującym klientów i konkurencję.